۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است
    • شکر شکر شکر شکر :)

      انقدر نعمت داریم که نمیدونم از خدا کدومش رو تشکر کنم. اگر واقعا بخوام تشکر کنم باید هر ثانیه به فکر گفتن کلمه "خدایا شکر" باشم.

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید