100 خصوصیت انسان های موفق

100 خصوصیت انسان های موفق

100 خصوصیت انسانهای موفق

تمامی افراد موفق جهان؛ به نوعی در رفتار با هم مشترک هستند. پس چرا شما جزء این افراد نباشید؟!

اگر شما هم این خصوصیات و ویژگی ها را در خود تقویت و یا ایجاد نمایید، مطمئن باشید که شما هم میتوانید در گروه افراد موفق قرار بگیرید.

این خصوصیات عبارتند از:

 

 1. به خداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند.
 2. دارای اهداف مشخص هستند.
 3. همیشه در پی فرصت های مناسب هستند.
 4. دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.
 5. در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند.
 6. با متخصص مشورت مینمایند.
 7. تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند.
 8. در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند.
 9.  از غیر ممکن حرف نمی زنند.
 10.  می دانند که چه می خواهند.
 11.  حاکم بر سرنوشت خود هستند.
 12.  محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند.
 13.  دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند.
 14.  در پی رسیدن به هدف خود ؛ راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز.
 15.  به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را نمیدهند.
 16.  به گفته های بیجای ؛ این و آن آنچنان توجه نمیکنند.
 17.  در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند.
 18.  ذهنشان در شرایط باور است.
 19.  خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.
 20.  عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است.
 21.  معتقد هستند که با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد.
 22.  عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند.
 23.  از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط منصفانه.
 24.  دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدیر و یاری ؛ قرار میدهند.
 25.  از حسادت و خود خواهی به دور هستند.
 26.  از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند.
 27.  عاشق رشد و اوج هستند.
 28.  پیروز میشوند چون باور دارند.
 29.  اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند.
 30.  معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است.
 31.  در ابتدای کار حساب میکنند که ؛ پاداش کار به تلاشش می ارزد؟
 32.  ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان ؛ نقشه را طراحی میکند.
 33.  ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود.
 34.  معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند.
 35.  میدانند که جواب سوالات خود را ؛ از کجا تهیه کنند.
 36.  میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند.
 37.  موفقیت را یک عادت میدانند.
 38.  با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمیایند.
 39.  ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند.
 40.  با اراده راههای محال را پیدا میکنند.
 41.  خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند میگویند.
 42.  در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است.
 43.  در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند.
 44.  معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است.
 45.  شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است.
 46.  خویشتن را براحتی کنترل میکنند.
 47.  احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست.
 48.  در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند.
 49.  دارای برنامه قبلی و عملی هستند.
 50.  همیشه از دیگران فعال تر هستند.
 51.  دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند.
 52.  نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند.
 53.  بر تمام جزئیات امور خویش احاطه دارند.
 54.  حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند.
 55.  براحتی اصول همکاری را رعایت میکنند ؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می آورند.
 56.  همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند.
 57.  از رقابت نمیترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند.
 58.  موفقیت و زحمات پیروان و همکاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میکنند.
 59.  بسیار وفادار و صمیمی هستند.
 60.  در دل همکاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی کارند.
 61.  به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند.
 62.  به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند.
 63.  ادب را همچون ؛ خدمات میدانند.
 64.  بهای پیشرفت و ترقی را می دهند.
 65.  خواسته های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میکنند.
 66.  تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی کنند.
 67.  در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند.
 68.  مشکلات آنها را خسته نمیکند ؛ آنها مشکلات را خسته میکنند.
 69.  در تصمیم گیری ها ؛ سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمی‌کنند.
 70.  به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی‌دهند.
 71.  چشمانشان را باز نگهداشته و نمی‌ترسند.
 72.  برای آینده همیشه پس انداز می‌کنند.
 73.  توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده می‌کنند.
 74.  صادق هستند و از دروغ متنفر هستند.
 75.  همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند.
 76.  برای اهداف خود زمان تعیین می‌کنند.
 77.  فرق خود باوری و خوستائی را می‌دانند.
 78.  تعادل رفتاری خود را خوب حفظ می‌کنند.( ظاهرشان نشان نمیدهد که دارا هستند و یا ندار ).
 79.  تفاوت حیا و نجابت را با کمروئی ؛ خوب می‌دانند.
 80.  اهل تکبر نیستند و می‌دانند که مثلا : فروشنده ای که متکبر باشد؛ مشتری های خود را از دست می‌دهد.
 81.  دیگران را بزرگ می‌کنند.
 82.  در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل می‌گذارد.
 83.  کسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی‌کند.
 84.  بخشنده هستند ؛ هم نسبت به خود و هم دیگران.
 85.  از افراد منفی دوری می‌کنند.
 86.  تا حدودی شوخ طبع هستند.
 87.  برای جدی بودن ؛ از اخم استفاده نمی‌کنند.
 88.  در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت می‌کنند.
 89.  اکثرا ؛ افراد سختی کشیده هستند و در ناز و نعمت نبوده‌اند.
 90.  خوب بلدند که از خودشان دفاع و مراقبت کنند.
 91.  از تنهائی حوصله اشان سر نمی‌رود.
 92.  خنده رو هستند و قاطع.
 93.  به آن چه می‌دانند ؛ جدا عمل می‌کنند.
 94.  درباره‌ی دیگران کمتر حرف می‌زنند و متقابلا در رابطه با طرح‌های بزرگ سخن می‌گویند.
 95.  سعی میکنند که دانش و اطلاعات خود را به روز برسانند.
 96.  وعده و قول بیخود به کسی نمی‌دهند.
 97.  علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال کاشت هستند.
 98.  در اموری که به شخص دیگری مربوط است؛ بیخود تصمیم گیری نمی‌کنند.
 99.  در ندانسته هایش؛ براحتی می‌گوید که نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق می‌کند.
 100.  بدنبال هدر نمودن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب می‌داند.

 

باور کنید که شما هم می توانید در گروه افراد موفق باشید.

در روزی بسیار نزدیک همه ما دستانمان از دنیا کوتاه خواهد شد و گدای چند صلوات از انسان های روی زمین می‌شویم، پس من هر شب برای بازدیدکنندگان سایتم صلوات میفرستم، یعنی برای تو که این متن را میخوانی، حال می‌شود تو هم برای من بفرستی؟ :)
جهت دریافت آخرین مطالب سایت در ایمیل خود ، در خبرنامه عضو شوید
۱۱ دیدگاه
  • avatar
   خواهش
  • avatar
   بابا ایول به تو
   خیلی خوبه
   من فکر کنم 30تایی دارم
 1. avatar
  40 درصدشو شاید به طور کامل داشته باشم
  60 درصد دیگه نیاز به تقویت داره :)))
  مرسی مفید بود ...
  • avatar
   ماشالله 
   عالیه
   منم 30تایی دارم 
   ان شالله بیشتر میشه :)
  • avatar
   :)
 2. avatar
  حسین فقط زندگی
  خدا را شاکر هستم که این وب را پیدا کردم
  عالی بود این مطلب
  من نزدیک نصف رو کامل دارم
  و امیدوارم همه ۱۰۰ تا داشته باشند
  • avatar
   عزیزی رفیق :)
   عالیه
   ان شالله هر روز موفق تر از دیروز باشی
 3. avatar
  چقد زیاااااد:)))
  امیدوارم همه بتونیم ۱۰۰ درصد این ویژگی ها رو به دست بیاریم...
  که با تلاش و خودباوری و توکل حتما شدنیه:))
  • avatar
   ان شالله همه بتونیم 
   درسته :)
  • avatar
   سلام
   سوالی بود؟
  • avatar
   جدی؟؟؟
   ایول 
   پس آدم خیلی موفقی هستی
   ان شالله
 4. avatar
  Megan is super happy to hear yo2718u#&;ve been liking her artwork! She checks for comments regularly, lol. For Christmas this year, she received 4 more art pads and some new how-to books to keep her going full speed ahead with her comic adventures!
ارسال نظر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید