۱۶ مطلب با موضوع «خدا :: متن های بلند زیبا برای خدا» ثبت شده است
  • تقسیم دنیا با خدا

   تقسیم دنیا با خدا

   به خدا گفتم : خدا بیا دنیا رو قسمت کنیم

   آسمون واسه من، ابرهاش مال تو

   دریا مال من، موج هاش مال تو

   ماه برای من، خورشید مال تو

   خدا خندید و گفت:

   تو بندگی کن ، همه دنیا مال تو

   من هم مال تو

  • تو فقط با من باش

   تو فقط با من باش

   میدانی ؟!

   امروز خدایم به من اینگونه گفت :

   با من که باشی همه جا رنگین است

   و طلوع صبحی دیگر را خواهی دید

   تو لبانت را کمی تکان بده ، آن وقت من برایت خندانش میکنم

   دستانت را بمن بده ، آن وقت من برایت گرمش میکنم

   پاهایت را به من بسپار ، آن وقت خواهی دید چطور پله های ترقی را یک به یک میگذرانی

   تو فقط با من باش ...

  • پنجره ای رو به آسمان

   پنجره ای رو به آسمان

   زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست!

   زندگی هزاران پنجره دارد

    

   یادم هست

  • خدا همیشه با توست

   خدا همیشه با توست

   اگر میتوانی

   اقیانوس بــاش،

   اگر نه دریــــا بـــاش

   اگر نه حداقل رودخانه باش

   اگر نمیتوانی یک رود کوچک باش

    

   امـــــــا

  • خدایا تو قلب مرا می خری

   خدایا تو قلب مرا می خری

   دلم را سپردم به بنگاه دنیا
   و هی آگهی دادم به اینجا و آنجا
   و هر روز برای دلم مشتری آمد و رفت
   و هی این و آن سرسری آمد و رفت
   ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد
   دلم قفل بود کسی قفل قلب مرا وا نکرد
   یکی گفت: چرا این اتاق پر از دود و آه است!
   یکی گفت: چه دیوارهایش سیاه است!
   یکی گفت: چرا نور اینجا کم است؟!
   و آن دیگری گفت: و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است!
   و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری
   و من تازه آن وقت گفتم: خدایا تو قلب مرا می خری؟
   و فردای آن روز خدا امد و توی قلبم نشست
   و در را به روی همه پشت خود بست!
   ضربان قلب

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام