۳۱ مطلب با موضوع «خدا :: متن های کوتاه زیبا برای خدا» ثبت شده است
  • به سمت خدا

   روی هرپله که باشی خدا یه پله ازتو بالاتره

   نه بخاطر اینکه خداست، بخاطر اینکه دستت رو بگیره...

    سمت خدا

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام