۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرگ» ثبت شده است
    • فاتحه ای بخوانید

      بهاره یکی از بازدیدکنندهایی است که نزدیک به ۲ سال به این سایت سر می‌زند و از طریق نظرات با هم مکاتبه‌هایی در این مدت داشته‌ایم، با تغییراتی که در خودش طی این مدت

    • این آسیاب به نوبت است

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید