۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس - گام هشتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس - گام هشتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی 

گام هشتم :

در تکنولوژى فکر انسان ها را به دو دسته تقسیم کردیم

از ویژگى هاى انسان هاى نوع یک این است که در دنیایى از تردید زندگى مى کنند. انسان هایى که خود را باور ندارند و همواره دیگران را کسى مى دانند و خود را به حساب نمى آورند. هرگز قدرت تصمیم گیرى و انتخاب ندارند..همواره وابسته به دیگران هستند، آن ها همواره منتظر دیگران مى مانند تا آن ها کارى بکنند و تصمیمى بگیرند.این گونه انسان ها همواره در دنیاى تردید زندگى مى کنند. دنیاى تردید، دنیاى تلاطم و بى هویتى است. دنیاى نداشتن اعتماد به نفس و ضعف در خودباورى است.

نقطه مقابل چنین دنیایى، دنیاى شما انسانى است که با تکنولوژى فکر از خود انسان دیگرى ساخته اید و انسان نوع دو شده اید. انسانى در دنیایى از باور و اعتماد به نفس، انسانى در دنیایى از یقین، انسانى در دنیا ى از زیبایى و شخصیت. دنیاى یقین دنیاى باورها و اراده هاست.. دنیاى تصمیم ها و اقدام هاست؛ چنین دنیایى دنیاى موفقیت هاست، دنیاى تلاش و آرامش است، دنیاى سعادت و خوشبختى است و این دنیاى زیباى شماست.

خداوند مرا آزاد آفریده و من محکوم به هیچ سرنوشت از پیش تعیین شده اى نیستم

نویسنده: زلیخا خواجه وند

بقیه گام ها

در روزی بسیار نزدیک همه ما دستانمان از دنیا کوتاه خواهد شد و گدای چند صلوات از انسان های روی زمین می‌شویم، پس من هر شب برای بازدیدکنندگان سایتم صلوات میفرستم، یعنی برای تو که این متن را میخوانی، حال می‌شود تو هم برای من بفرستی؟ :)
جهت دریافت آخرین مطالب سایت در ایمیل خود ، در خبرنامه عضو شوید
۱۱ دیدگاه
  • avatar
   سپاس 
  • avatar
   🌺🌺
  • avatar
   🌺🌺
 1. avatar
  ساختن واژه ای به نام «فردا» بزرگترین اشتباه انسان بود،تا زمانی که کودک بی سوادی بودیم و با این واژه آشنایی نداشتیم ،خوب زندگی میکردیم.تمامی احساساتمان ،غم و شادیمان و هرچه داشتیم را همین امروز خرج میکردیم.انگار فهمیده تر بودیم، چون همیشه میترسیدیم شاید فردا نباشد.

  از وقتی «فردا » را یاد گرفتیم،همه چیز را گذاشتیم برای فردا.
  از داشته های امروز لذت نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا...
  شاید باید اینگونه «فردا» را معنی کنیم....
  «فردا»روزیست که داشته های امروزت را نداری.

  پس امروز را زندگی کن.
  فردا حقیقت ندارد.

  • avatar
   تلنگر خوبی بود ممنون
 2. avatar
  ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،
  ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ
  ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ .

  ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ : ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ،
  ﺟﺎﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ .
  ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ،
  ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ ،
  ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ .

  ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ، ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻢ ،
  ﺩﺭﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ .
  ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ.

  ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .
  ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ،
  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ
  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ .

  ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ،
  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ .
  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ
  ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ
  ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ .
  ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ،
  ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
  ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ
  ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ .

  ﺍﻣﺮﻭﺯ
  ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ....
  • avatar
   👌👌
 3. avatar
  نازنینم عاشقت هستم ولی آیا تو هم...
  من که خیلی سخت دل بستم ولی آیا تو هم...

  عاشقت هستم خجالت می کشم از گفتنش 
  من حیا کردم دهان بستم ولی آیا تو هم...

  لحظه ای افتاد چشمانت به چشمانم ولی...
  از نگاهت همچنان مستم ولی آیا تو هم...

  سعی کردم تا نظر بازی کنم رویم نشد 
  حیف، من رُویم نشد، جَستم ولی آیا تو هم...

  از زمین تا آسمان، از آسمان تا کهکشان...
  زیرو رو کردم تو را جُستم ولی آیا تو هم...

  کاش میشد قسمتم باشی تو ای حوّای من 
  من که رفتم، آدمی پستم ولی آیا تو هم...

  عاشقی از جنس مجنونم بیا لیلای من 
  من که مجنونی ازین دستم ولی آیا تو هم...

  نیستی پیشم ولی لیلای من این را بدان 
  نازنینم عاشقت هستم ولی آیا تو هم...

  رضا_ایزدی 
  • avatar
   قشنگ بود
 4. avatar
  از دوست به یادگار دردی دارم
  کان درد به صد هزار درمان ندهم...
  ابوسعید ابوالخیر
 5. avatar
  گله هارابگذار!
  ناله هارابس کن!
  روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
  زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را...
  فرصتی نیست که صرف گله وناله شود!
  تابجنبیم تمام است تمام!!
  تابستان را دیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
  یاهمین سال جدید!!
  بازکم مانده به عید!!
  این شتاب عمراست ...
  من و تو باورمان نیست که نیست!!

  ***زندگی گاه به کام است و بس است؛
  زندگی گاه به نام است و کم است؛
  زندگی گاه به دام است و غم است؛
  چه به کام وچه به نام وچه به دام...
  زندگی معرکه همت ماست...
  زندگی میگذرد...

  زندگی گاه به نان است و کفایت بکند؛
  زندگی گاه به جان است و جفایت بکند‌؛
  زندگی گاه به آن است و رهایت بکند؛
  چه به نانو چه به جان و چه به آن...
  زندگی صحنه بی تابی ماست...
  زندگی میگذرد...
  زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
  زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
  زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
  چه به راز و چه به سازو چه به ناز...
  زندگی لحظه بیداری ماست...
  زندگی میگذرد...
  • avatar
   :)
 6. avatar
  برای فرزندانمان لالایی نخوانیم
  تا بخوابند
  کتاب بخوانیم
  تا بیدار شوند...

  برای فرزندانمان قصه هایی بگوییم
  که بیدار شوند،
  نه قصه هایی که به خواب فرو روند...؛

  بیداری وجدان و خرد
  دلنشین تر از خواب است . . .
  و داشتن یک فکر پاک ،
  از تمام معابد و مساجد و کلیساهای دنیا
  مقدس تر است. . . !
  .
  ملتی که کتاب نمی خواند باید تمام تاریخ را تجربه کند.
  • avatar
   واقعا
   ملتی که کتاب نمیخواند باید تمام تاریخ را تجربه کند
   چ احمقانه هس
  • avatar
   ممنون از حضورتون
ارسال نظر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید