• تعریف عشق واقعی

   تعریف عشق واقعی

   تعریف زیبا از عشق رو در متن پایین میتونید حس کنید :)

   عشق؛ اتفاق نیست

   که با آمدن و رفتن ها

   از چشم بیافتد

   عشق ، تویی !

  • تقسیم دنیا با خدا

   تقسیم دنیا با خدا

   به خدا گفتم : خدا بیا دنیا رو قسمت کنیم

   آسمون واسه من، ابرهاش مال تو

   دریا مال من، موج هاش مال تو

   ماه برای من، خورشید مال تو

   خدا خندید و گفت:

   تو بندگی کن ، همه دنیا مال تو

   من هم مال تو

  • تو فقط با من باش

   تو فقط با من باش

   میدانی ؟!

   امروز خدایم به من اینگونه گفت :

   با من که باشی همه جا رنگین است

   و طلوع صبحی دیگر را خواهی دید

   تو لبانت را کمی تکان بده ، آن وقت من برایت خندانش میکنم

   دستانت را بمن بده ، آن وقت من برایت گرمش میکنم

   پاهایت را به من بسپار ، آن وقت خواهی دید چطور پله های ترقی را یک به یک میگذرانی

   تو فقط با من باش ...

  • دانستن و نداستن

   دانستن و نداستن

   خدایا

   تو میدانی آنچه را که من نمیدانم

   در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطمها

   تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . .

  • پنجره ای رو به آسمان

   پنجره ای رو به آسمان

   زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست!

   زندگی هزاران پنجره دارد

    

   یادم هست

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید