• خدایا تو قلب مرا می خری

   خدایا تو قلب مرا می خری

   دلم را سپردم به بنگاه دنیا
   و هی آگهی دادم به اینجا و آنجا
   و هر روز برای دلم مشتری آمد و رفت
   و هی این و آن سرسری آمد و رفت
   ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد
   دلم قفل بود کسی قفل قلب مرا وا نکرد
   یکی گفت: چرا این اتاق پر از دود و آه است!
   یکی گفت: چه دیوارهایش سیاه است!
   یکی گفت: چرا نور اینجا کم است؟!
   و آن دیگری گفت: و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است!
   و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری
   و من تازه آن وقت گفتم: خدایا تو قلب مرا می خری؟
   و فردای آن روز خدا امد و توی قلبم نشست
   و در را به روی همه پشت خود بست!
   ضربان قلب

  • گفتم خدایا دلم گرفته گفت از من

   گفتگوی بسیار زیبا با خدا

   گفتم خدایا دلم گرفته؛ گفت از من؟
   گفتم خدایا از همه دلگیرم؛ گفت حتی من؟
   گفتم خدایا چقدر دوری؛ گفت تو یا من؟
   گفتم خدایا دلم را ربودند؛ گفت پیش از من؟
   گفتم نگران روزیم؛ گفت آن با من.
   گفتم خیلی تنهایم؛ گفت تنهاتر از من؟
   گفتم درون قلبم خالیست؛ گفت پرش کن از عشق من.
   گفتم دست نیاز دارم؛ گفت بگیر دست من.
   گفتم از تو خیلی دورم؛ گفت من از تو نه.
   گفتم آخر چگونه آرام گیرم؟ گفت با یاد من.
   گفتم خدایا کمک خواستم؛ گفت غیر از من؟
   گفتم خدایا دوستت دارم؛ گفت بیشتر از من؟
   گفتم با این همه مشکل چه کنم؟ گفت توکل به من.
   گفتم هیچ کسی کنارم نمانده؛ گفت بجز من.
   گفتم خدایا چرا اینقدر میگویی من؟ گفت چون من از تو هستم و تو از من.
   دل را به خدا بسپار

  • به سمت خدا

   روی هرپله که باشی خدا یه پله ازتو بالاتره

   نه بخاطر اینکه خداست، بخاطر اینکه دستت رو بگیره...

    سمت خدا

  • از خدا پرسیدم: خدایا چطور می‌توان بهتر زندگی کرد؟

   از خدا پرسیدم: خدایا چطور می‌توان بهتر زندگی کرد؟

   از خدا پرسیدم: خدایا چطور می‌توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد:گذشته‌ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر، با اعتماد زمان  حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.

   ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه‌ای انداز.

   هیچ‌گاه به باورهایت شک نکن، شک‌هایت را باور نکن؛ زندگی شگفت‌انگیز است فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید.

   مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر

   مهم این نیست که شیر باشی یا آهو مهم این است که با تمام توان شروع به دویدن کنی

   کوچک باش و عاشق... که عشق می‌داند آئین بزرگ کردنت را

   بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی

   موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن

   فرق نمی‌کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران ... زلال که باشی آسمان در توست.

    

   نلسون ماندلا

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید