مثبت اندیش باش تا کامروا باشی - قسمت دوم - مثبت اندیشی در یک نگاه

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی - قسمت دوم - مثبت اندیشی در یک نگاه

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره تا بخونی، آیا 5 دقیقه وقت داری؟

قسمت دوم: 

مثبت اندیشی در یک نگاه

 

تعریف کلی مثبت اندیشی

شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علایق و استعداد های خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد .

مثبت اندیشی حول افکار مثبت و خوب می گردد و بهترین نکته را در همه وضعیت ها می بیند. همچنین به معنی انتظار همیشگی

نتیجه خوب از یک عمل است. مثبت اندیشی در ایدئولوژی و روش زندگی اثر دارد و در نتیجه بر موفقیت و سبک زندگی تاثیر می گذارد.

مثبت اندیشی چه کمکی میکند؟

 • مثبت اندیشی به شما کمک می کند تا ارتباطات خود را بهتر کرده و افکار ، دیدگاه ، رضایت و شادی و بسیاری از موارد دیگر را در خود ارتقاء دهید.
 • به شما کمک می کند تا فعالیت های روزانه خود را به شیوه هموار و بدون مشکل انجام دهید و در نتیجه باعث می شود زندگی خود را با آینده روشن تری بسازید .
 • مثبت اندیشی در واقع به شما کمک می کند تا رویاها و پیش بینی هایی از فرصت های جدید در زمینه کاری خود به دست آورید در نتیجه باعث می شود به اهداف بالاتری دست یابید.
 • همچنین می تواند باعث شود خودتان فرصت هایی برای خود بسازید و بیهوده منتظر فرصت نمانید و عمر خود را تلف نکنید!
 • شما مجبورید با چالش های مختلفی در زندگی روبه رو شوید که نتیجه آن پیروزی و یا شکست است .مثبت اندیشی به شما کمک می کند تا از پس وضعیت های نامساعد و ناخوشایند برآمده و از هر موقعیت یک موفقیت بسازید.
 • مثبت اندیشی باعث می شود بتوانید در لحظه ای که باید تصمیم بگیرید قادر به این کار باشید بدون آنکه اعتمادتان را به قابلیت های خود از دست بدهید.
 • به شما کمک می کند در تلاش های خود به رده های بالا دست یابید.
 • همچنین به شما کمک می کند تا عملکرد خود را کنترل کنید تا بتوانید به همه اهداف خود با موفقیت برسید .
 • مثبت اندیشی کمک می کند تا به افرادی هم عقیده خود آشنا شده و یا به آنها معرفی شوید. این کار نه تنها باعث رشد شغل و شبکه تجاری شده بلکه باعث به دست آوردن اعتماد به نفس می شود. آشنایان یا همکاران بیشتر به شما تکیه کرده و سرانجام راه را به سمت موفقیت برای شما هموارتر می کند .

 

خیلی از کتابها و مقالاتی که درباره موفقیت در زندگی و موفقیت در کسب و کار نوشته شده، تاکید کرده اند که یکی از موارد مهم برای موفق بوده، نگرش مثبت و مثبت اندیشی است.

قطعا نگرش مهم است، ولی آیا به راستی همه چیز است؟

تفکر مثبت به این معنا نیست که سر خود را مانند کبک در برف فرو کنید و موقعیت های کمتر لذت بخش زندگی را نادیده بگیرید. تفکر مثبت بدین معناست که شما در برابر موقعیت های نامطبوع رویکردی سازنده و مثبت در پیش بگیرید. و به این بیاندیشید که بهترین اتفاق ممکن خواهد افتاد نه بدترین.

افکار مثبت اغلب با صحبت کردن مثبت با خود شروع کنید. صحبت کردن با خود اغلب جریان بی پایان از افکار به زبان نیاورده است که هر روز از مغز ما می گذرد. این افکار ناخودآگاه می تواند مثبت و یا منفی باشد. برخی از گفتگو هایی که با خود دارید از منطق و عقل نشات می گیرد. و سایر گفتگوها ممکن است از تصورات غلطی که شما به دلیل ناکافی بودن اطلاعات تان در ذهن خود ساخته اید، سرچشمه گیرد.

اگر افکاری که از ذهن شما می گذرد اغلب منفی باشد چشم انداز شما به زندگی احتمالا منفی است. اگر افکار شما بیشتر مثبت باشد شما احتمالا یک فرد خوش بین هستید که تفکر مثبت را رویه خود کرده اید.

کسانی که نگرشی مثبت دارند انسانهای خوشبین هستند. آنها به جای واژهی ”نتوانستن“ بر واژهی ”توانستن“ تمرکز میکنند. آنها به جای دیدن ضعفها، احتمالها و فرصتها را در نظر میگیرند.

افرادی که نگرش مثبت دارند، نمیگویند چرا زندگی من فلاکت بار است و چرا این اتفاق ناگوار برای من میافتد. به جای این، به راه حل فکر میکنند و به این میاندیشند که چطور میتوانند از تنگناها خود را رها کنند و زندگی شادتر و موفقتری داشته باشند.

همه افراد و از جمله خود شما میدانید که موفقیت به چیزی بیش از فقط داشتن نگرش مثبت نیاز دارد. برای موفق شدن، اصول دیگری نیز باید به کار ببندید. اما نکته اینجاست که تمامی این اصول، با نگرش شروع میشود! بدون نگرش مثبت، نمیتوانید از دیگر اصول موفقیت استفاده کنید. نگرش شما اساس و نقطهی شروع رضایت و موفقیت شماست.

 

اعتماد به نفس


مثبت اندیشی چگونه دیگر اصول و کلیدهای موفقیت را به جریان می اندازند؟

اعتماد به نفس

اگر شما خوشبین نباشید آیا می توانید متقاعدکننده و دارای اعتمادبه نفس باشید؟ کسی که اعتماد به نفس دارد، تواناییهای خود را باور دارد و با توقع موفق شدن و با قدمهای بلند به جلو حرکت می کند؛ بطوری که دیگران میتوانند اعتماد به نفس او را ببینند و احساس کنند. این در حالی است که نگرش منفی، شک و تردید به همراه دارد.

استقامت

همگی میدانیم که چه ارزشمند است برای رسیدن به هدفمان، تلاشهای مکرر و پیدرپی به خرج دهیم. اگر شما باور نداشته باشید که در بلندمدت موفق خواهید شد، دیگر چه دلیلی وجود دارد استقامت نشان دهید؟ خوشبینی باعث ایجاد استقامت در فرد میشود. افراد منفینگر، به محض مشاهده اولین نشانهی گرفتاری، دست از کار میکشند چرا که احساس میکنند هیچ فایدهای ندارد تلاش بیشتری به خرج دهند.

 

انعطاف پذیری

بدون شک یکی از مهمترین اصول موفقیت، زمین خوردن و دوباره روی پای خود ایستادن است. کسانی که نگرش منفی دارند، زمانی که کارها بر طبق نقشه پیش نرود بدبینتر و منفینگرتر میشوند. این در حالی است که افراد مثبتنگر، به طور موقت دلسرد میشوند و سپس از ناکامی خود درس میگیرند و از این درسها برای رسیدن به موفقیت استفاده میکنند. من دریافتهام کسانی که به شدت مثبتاندیش هستند، در برابر آنچه رخ داده است، مقاومت نمیکنند یا بر سرنوشت خود لعنت نمیفرستند یا ماتم نمیگیرند. افراد مثبتاندیش هیچوقت به خودشان نمیگویند چرا باید همیشه اتفاقات ناخوشایند برایشان رخ دهد. در عوض، باور دارند که هر حادثهای حکمتی دارد و هرچیزی که اتفاق بیفتد به نفعشان است. این طرز فکر به افراد مثبت کمک میکند تا بتوانند بر سختیها چیره شوند و ”با جریان پیش بروند.”

شجاعت

هیچ موفقیت پایداری بدون شجاعت به وجود نمی آید. زمانی که شما باور داشته باشید که میتوانید کاری را انجام دهید، در واقع شجاعت این را خواهید داشت که با وجود ترس، به جلو حرکت کنید. ولی افرادی که طرز فکر منفی دارند، تمایل دارند از ترسهایشان بگریزند و به همین دلیل است که باعث میشوند استعدادهایشان شکوفا نشود.

اشتیاق و انرژی

شخصی را با یک نگرش مثبت و پویا به من نشان دهید تا من به شما شخصی را نشان دهم که پرانرژی است و به احتمال زیاد برای کاری که انجام میدهد سر و دست میشکند. اینگونه افراد کسانی هستند که در قدمهایشان نشاط دارند و از بودن در کنار آنان احساس خوشایندی به شما دست میدهد. چند نفر میشناسید که با وجود منفی بودن، بشود از آنها به عنوان شخص پرانرژی و مشتاق یاد کرد؟ چند نفر آدم منفینگر میشناسید که مشتاقانه انتظار می کشید در کنارشان باشید، چرا که وقتی با آنها هستید احساس خوبی به شما منتقل میکنند؟ شرط میبندم هیچ آدمی را با این مشخصات نخواهید یافت. نگرش منفی تخلیه کنندهی انرژی است. در نقطه ای مقابل، خوشبینی افزاینده ای انرژی است.

تندرستی و سلامت

این یکی از آن موضوعاتی است که شما باید شخصا تجربه کنید تا توانید آنرا درک کنید. همگی زمانهایی را در زندگیمان سپری کردهایم که به دلیل زیرفشار شدید بودن و داشتن افکار منفی، بیمار شده ایم. شاید شنیده اید هنگامی که شخصی بیمار است سعی میکنند به او افکار مثبت و انرژی بخش تلقین کنند و فکر او را از بیماری منحرف سازند. در واقع سلولهای بدن هر شخصی، چه بیمار باشد و چه سالم، زمانی که مثبتاندیش است به معنای واقعی کلمه زنده میشوند.

ترغیب و تشویق دیگران

زمانی که شما شروع به دیدن و استفاده بیشتر از توانایی خود کنید، قادر خواهید بود عظمتی را که در درون هر شخص وجود دارد ببینید. شما به توانایی دیگران ایمان پیدا می کنید و آنها هم با مشاهده ایمان شما، دل و جرات بدست می آورند. به علاوه، شخص مثبت تا حد زیادی رهبری موثر نیز به شمار می آید. آیا دوست دارید دنباله رو کسانی باشید که به آنچه انجام میدهند باور دارند، یا دنباله رو کسانی که نتایج منفی در ذهن خود تصور می کنند ؟ جواب به خوبی واضح است!

شکرگزاری

زمانی که دیدگاه شما منفی باشد، تمایل دارید توجه تان را در زندگی به آنچه ”نادرست“ است جلب کنید و ارزش زیباییهایی را که در اطرافتان هست درک نخواهید کرد. هنگامی که مثبت تر شوید، مات و مبهوت شکوه و زیباییها خواهید شد و با احساس شگفتی به هر سو حرکت میکنید. افراد مثبت هرچیزی را بیشتر ارج می نهند. آنها همچنین میدانند به جای شکایت کردن و به دنبال کمبود و نقص گشتن، به نعمتهایی که دارند بپردازند، احساس بهتری خواهند داشت.

دید عمیق تر و ژرفنگری

ژرفنگری، جنبهای از رشد منطقی است که با افزایش احساس شکرگذاری بدست خواهید آورد. اگر شکرگزار جنبه های مثبت زندگیتان باشید، متوجه خواهید شد که تعداد آنها در زندگیتان بسیار بیشتر از مشکلات و ناراحتیهای موقت است و دیگر بابت پنچرشدن لاستیک خودروتان غر نمیزنید یا به دلیل سرنگرفتن معامله ای فروش، ناراحت نمی شوید چرا که میدانید اینگونه مسائل در مقایسه با سلامتیتان، آزادیتان، دوستان و خانوادهتان، اهمیت کمتری دارند.

صمیمیت و نزدیکی

افراد منفینگری را که هر روز با آنها مواجه میشوید در ذهن خود مجسم کنید. این افراد اغلب اخمو هستند و شما نسبت به آنها هیچگونه گرمی و صمیمیتی احساس نمیکنید چرا که این قبیل افراد، دافعه ایجاد میکنند. از طرف دیگر، شخص مثبت، در اغلب اوقات لبخند به لب دارد و شما ترغیب میشوید او را با لبخندی پاسخ دهید! شما احساس میکنید با افراد مثبت ارتباط خاصی دارند و از اوقاتی که با آنها صرف میکنید لذت میبرید.

رشد معنوی

زمانی که شما پر از افکار و احساسات مثبت باشید، شروع می کنید به ارج نهادن به خود و دیگران. این احساس درشما پا میگیرد که در پشت هرچیزی هدفی وجود دارد و شما قسمتی از یک نقشه ای بزرگتر هستید. شما به حس ششمتان بیشتراعتماد میکنید و متوجه خواهید شد که در مسیر زندگیتان، رهنمودهایی دریافت میکنید.


 قسمت 2 از 35

بقیه قسمت ها: مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

در روزی بسیار نزدیک همه ما دستانمان از دنیا کوتاه خواهد شد و گدای چند صلوات از انسان های روی زمین می‌شویم، پس من هر شب برای بازدیدکنندگان سایتم صلوات میفرستم، یعنی برای تو که این متن را میخوانی، حال می‌شود تو هم برای من بفرستی؟ :)
جهت دریافت آخرین مطالب سایت در ایمیل خود ، در خبرنامه عضو شوید
۱۰ دیدگاه
 1. avatar
  خیلی خیلی ممنون
  خوب بود
  سعی می کنم بیش تر تر و تو همه ابعاد زندگیم مثبت بیندیشم:)) 

  • avatar
   داری کم کم به راه راست هدایت میشی
   :)))
  • avatar
   🌹
  • avatar
   سلام :)
   صفحه سوم وبلاگ های برتر 
  • avatar
   شیرینی این باشه 
   این پست رو دقیق بخون همین :)
 2. avatar
  اگه توی خونه 5 نفر باشیم
  وتنها 4 تیکه از یه نونی باقی مونده باشه
  تنها کسی که از مزه اون نون خوشش نمیاد
  مادره ....................
  روز مادر مبارکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❤️

  ولادت با سعادت دردانه عالم بر شما مبارک.  • avatar
   :)
   مبارکه 
  • avatar
   برای من که نمیخونی برای خودت میخونی
   هر طور راحتی :)
 3. avatar
  به امید مادر شدن همه موجودات زمین و پدر شدن همه اعجوبه های زمین
  آمین.
  :)
  روز مادر مبارک
  • avatar
   دومی رو خدا نکنه اه اه 
   :)
   روز مادر برای صدمین بار مبارک :)
   حالا روز پدر بود اون ی پست هم ب زور میذاشتی هاااا :)

  • avatar
   دل باباها
   اینجا بابا نداریم که   
   :)
 4. avatar
  باشه دیگــــــــــــــــــــــــــــــــه
  اینجوریاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  :))))))
  پس اینم از من.....:
  عشق واقعی
  یعنی sky love
  ثابت و همیشه.
  لبخند یادت نره ها
  :)
  • avatar
   مفهوم جمله ات سخت بود و نفهمیدم :)
   در یک کامنت خصوصی مفهوم رو برسون :)))
  • avatar
   سلام ممنونم از حضورتون
ارسال نظر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید