۵

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی - قسمت نوزده - تکنیک های موثر مثبت اندیشی

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی - قسمت نوزده - تکنیک های موثر مثبت اندیشی

مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

قسمت نوزده:

تکنیک های موثر مثبت اندیشی

آیا به موضوعات خوب فکر میکنید یا موضوعات بد؟

مردم به طور طبیعی به نتایج منفی فکر میکنند، نه مثبت. اغلب نتایج منفی نصیب افراد بدبین میشود. از طرف دیگر، برای مردم مثبت اندیش، اتفاقات خوب پی درپی رخ میدهد. این درست مانند زمانی است که یک اتومبیل قرمز میخرید و پس از آن همه اتومبیلهای قرمز اطراف خود را میبینید. دیدن اتومبیلهای قرمز برای شما معنی دار میشود. شما به اتومبیل زیبا و جدید خود افتخار میکنید و بسیار هیجان زده هستید، درنتیجه زیاد به آن فکر میکنید. وقتی اتومبیل قرمز نقطه اصلی تمرکز شما باشد، اتومبیلهای قرمز همه جا در اطرافتان ظاهر میشوند.

پیام این است که "بر هر چیزی تمرکز کنید، مقدار بیشتری از آنرا به دست می آورید" اگر موضوعات خوشایند را تجسم کنید، اتفاق خواهند افتاد. البته همین موضوع درمورد موارد ناخوشایند نیز صدق میکند. بازیکن گلفی که مدام نگران پرتاب توپ به درون دریاچه است، همیشه آنرا به درون آب میاندازد .اگر نگرش شما مسیرتان را مشخص کند، پس خوب است که افکار خود را به مسیر مثبتی هدایت کنید. این سه گام را انجام دهید:

1 - به آن فکر کنید

به خودتان قول دهید که فعالانه به مطالب مثبت و فقط به نتایج مثبت فکر کنید .در اجرای این برنامه کاملا جدی باشید و آن را مانند قراردادی با خودتان درنظر بگیرید. هدف شما: کنترل فعالانه فرایند تفکرتان است

2 - آن را ببینید

خروجیهای مطلوب خود را مجسم کنید. آنها را به طور شفاف و با جزئیات کامل ببینید.

3 - آن را انجام دهید

برای دستیابی به خروجیهای مطلوب، اقدامات مثبت انجام دهید. پافشاری کنید .برای اثرگذاری بر مواردی که در توان شماست، به سختی کار کنید. وقتی کارها به خوبی پیش میروند جشن بگیرید. اقدامات خود را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه برنامه ریزی کنید.

از دست عادات ذهنی خلاص شوید!

دائما از فرایند فکری و عادات ذهنی خود آگاه باشید. به عادت مضر تفکر منفی باز نگردید. مردم در روز به  12000تا  50000مورد مجزا فکر میکنند.  70درصد این تفکرات، نگرانی از نتایج نامطلوب در آینده است. دلیل آن چیست؟ دکتر "اِلن وبر" توضیح میدهد که:

شرایط اجتماعی و تجربیات زندگی« باعث تفکر منفی میشود. تذکرات رایج در والدین مانند "مواظب باش صدمه نبینی!" کودکان را برای اندیشیدن به نتایج منفی و نه مثبت شکل میدهد.بهعلاوه، اغلب مردم فکر میکنند که شایسته موفقیت نیستند یا توانایی دسترسی به آنرا ندارند. برای شروع تفکر مثبت، باید بر این مانع غلبه کنید.

بادامه مغز شما چگونه کار میکند؟

بادامه مغز مسئول عکس العمل نشان دادن به "ترس و نگرانی" است که با حضور خطرات فیزیکی یا اضطراب احساسی به وضعیت ترس وارد میشود. حالت ترس باعث ترشح مادهای شیمیایی بهنام کورتیزول میشود که عوارض فیزیولوژیکی مضری به دنبال دارد. انسانها میتوانند از تفکر مثبت برای رد کردن این حالت ترس در بادامه مغز استفاده کنند. تفکر مثبت از ترشح کورتیزول جلوگیری میکند و به جای آن مغز را وادار به ترشح "سِرُتونین" میکند که با "خلاقیت، نوآوری و تمرکز" در ارتباط است. این موارد در نقطه مقابل ترس و نگرانی قرار میگیرند.

مغز توانایی فوق العادهای برای خلق مسیرهای عصبی جدید دارد. با تفکر مثبت میتوانید مغز خود را وادار به بازسازی کنید. فرایند تغییر عصبی پویاست و گام به گام نیست. بنابراین همیشه مثبت بیاندیشید. با اینکار میتوانید مسیرهای عصبی جدیدی در مغز خود ایجاد کرده و نتایج مثبتتری را تجربه کنید.

از موارد کوچک شروع کنید!

سعی نکنید یکشبه تغییرات بزرگی در تفکر خود ایجاد کنید. اینکار ممکن است بادامه مغز را تحریک کند و باعث ترشح کورتیزول شود که نتایج منفی زیادی به همراه دارد. به جای آن ذهن خود را تغییر دهید، اما اینکار را به صورت تدریجی انجام دهید. در فعالیتهای جدیدی مثل گسترش مهارتهای جدید مشارکت کنید. با ترسهای خود روبه رو شوید و برای غلبه بر آنها به سختی کار کنید. کارهایی که امیدوارید در حوزههای مختلف زندگی انجام دهید را به دقت مشخص کنید.

تصور نتایج مثبت برای رویدادهای پیش رو میتواند به اتفاق افتادن آنها به همان ترتیب کمک کند. " آلوارو پاسکوآل "، متخصص مغز، برای نشان دادن عملکرد این تکنیکهای تجسم، دو گروه را در یادگیری نواختن پیانو مورد بررسی قرار داد. این دانشمند گروهی را انتخاب کرد که و به آنها توضیح داد که با کدام انگشت کدام نت را بنوازند و از آنها خواست که پنج روز و روزی  2ساعت بر پیانو تمرین کنند. گروه دیگر استفاده از انگشتان برای نواختن نت را به طور مجازی یاد گرفتند. آنها پنج روز و هر روز به مدت  2ساعت با گوش دادن به نتهایی که نواخته میشد، خود را در حال نواختن پیانو تجسم میکردند. پس از آن، هر دو گروه نتها را روی پیانو اجرا کردند و هر دو تقریبا به یک اندازه نواختن صحیح پیانو را آموخته بودند.

تجسم کار پیچیدهای نیست. خود را در حال انجام کاری تصور کنید که آرزویش را دارید، مثلا ارائه یک سخنرانی فوق العاده.. آن را شفاف و با جزئیات مجسم کنید.

از افراد منفی دوری کنید. به دنبال دوستان خوشبین باشید و با آنها ارتباط برقرار کنید. چهار حالت باعث ناآرامی ذهنی میشود.

 1. فرّار بودن
 2. عدم قطعیت
 3. پیچیدگی
 4. ابهام

برای رویارویی با آنها، تصویر واضحی از خواسته های خود در ذهن حفظ کنید. با یادآورهای تصویری یعنی نشانه هایی که سفر ذهنی جدید شما را به یادتان میآورند به خود کمک کنید. میتوانید به سادگی از روش "اتومبیلهای قرمز" استفاده کنید. بعضی افراد لباس قرمز میپوشند تا تفکر مثبت را به خود یادآوری کنند. افراد دیگر اشیای قرمزی را به عنوان یادآوریکننده در محل کار خود قرار میدهند.


چند تمرین عملی

برای اینکه تفکر مثبتی داشته باشید، اول باید خودتان را بشناسید. برای اجرای  6گام  "اتومبیل قرمز"  این فهرستها و جداول را تهیه کنید :

1 - احساسات/ علایق و نقاط قوت

کارتان را با نوشتن احساسات، علایق و نقاط قوت خود آغاز کنید. تحقیقات نشان داده اند که تنها  20درصد از مردم از نقاط قوت شخصی خود هر روز فعالانه استفاده میکنند. برای تعیین نقاط قوت خود گروهی که در آن قرار میگیرید را مشخص کنید، مثلا موفق: همیشه میخواهید دستاوردهای بزرگ داشته باشید. فرمانده: میخواهید کارها را اداره کنید. مشاور: یک متفکر منظم هستید . جمع کننده: از جمع کردن افراد در کنار هم لذت میبرید. احساسات و علایق شما به زندگیتان هیجان میبخشد.

2 - احساسات/ علایق، نقاط قوت و ارزشها

ارزشهای خود را به فهرستتان اضافه کنید. اصول معنی داری که اثر مستقیمی بر کار بعدی شما دارند را انتخاب کرده و فهرستی از اهداف مهم خود تهیه کنید .ارزشهای رایج شامل شجاعت، عزم و امانتداری هستند. پنج ارزش را در جدول خود بگنجانید.

3 - فهرست مشارکتی

کارهایی که میخواهید انجام دهید را در طوفان مغزی بررسی کنید. سپس فهرستی از اهداف خود تهیه کنید.

4 - دایره کامل

نموداری با بیضی کوچکی در مرکز آن و محورهایی رو به بیرون رسم کنید. روی هر محور دایرهای بکشید که نماد یکی از حوزههای وسیع زندگی شما مثل روابط، سلامتی و تندرستی، شغل، معنویات، تحصیلات و... است. نقطه ای مشکی به نشانه میزان انجام درست وظایف هر گروه روی هر محور بکشید. هرچه نقطه مشکی به هر دایره نزدیکتر باشد، در آن حوزه بهتر عمل کرده اید.

5 - تنظیم جملات " میخواهم... "

پس از تفکر دقیق درباره همه موضوعات و تمرینات بالا و نوشتن پاسخهای خود، مجموعه ای از جملات "میخواهم..." را برای هر گروه اصلی زندگی خود تهیه کنید. مثال: گروه پولی: میخواهم بیشترین درصد ممکن را در برنامه بازنشستگی خود سرمایهگذاری کنم. گروه شغلی: میخواهم در سال آینده کاری پیدا کنم که از آن لذت ببرم و در آن احساس چالش و ارزش داشته باشم .

این موارد را کاملا شفاف بنویسید. جملات "میخواهم.." را مثبت و قطعی بنویسید. آنها باید "خاص، قابل اندازه گیری" و دارای مهلت معین باشند. بنابراین "میخواهم بیشتر مطالعه کنم" اثرگذار نیست. به جای آن بنویسید: "میخواهم  20 صفحه در روز مطالعه کنم".

جملات "میخواهم..." را براساس احساسات، نقاط قوت و ارزشها، مهارتها و مزیتهای حرفهای و عواملی خارجی اثرگذار بر اهداف خود، مثل پیشرفتهای تکنولوژیکی و ملاحظات بازار بنویسید. برای کوتاهمدت نیاندیشید.

6 - کاربرگ پل

در تمرین بعدی برای شناخت خود، "کاربرگ پُل" را تهیه کنید. این کاربرگ چهار موردی را نشان میدهد که "پلی برای رسیدن شرایط مطلوب" ایجاد میکند .فهرستی از شرایط فعلی خود، برای مثال: "من نامنظم کار میکنم و شرایط نامساعدی دارم"، آنچه آرزو دارید به دست آورید: "میخواهم در  18ماه آینده فلان مقدار پول را به دست آورم"، چیزی که باید داشته باشید: "میخواهم هر ماه یک فعالیت خاص دوستانه/خانوادگی برنامهریزی کنم" و آنچه خوب است اما ضروری نیست: "میخواهم ماهانه حداقل  10درصد درآمدم را در بازار سهام یا بازار مسکن سرمایهگذاری کنم" را تهیه کنید. جملات مربوط به خواستهها، ارزیابی شرایط فعلی، بایدها و فهرست موارد خوب اما غیرضروری را با گروههای نمودار دایرهای خود مرتبط کرده و برای هر مورد مهلتی مشخص کنید. یاداشت همه موارد، باعث تمرکز تفکر و برنامه ریزی میشود. این تکنیکهای ذهنی برای تیم نیز مفید هستند!

 

تمرینهایی که در بالا به آنها اشاره شد، علاوه بر افراد برای تیمها نیز مفید هستند. تیمهایی که از فرایند ارزیابی شخصی پیروی کرده و فهرستی از خواسته های خود تهیه میکنند، میتوانند هویت خود به عنوان یک گروه و مواردی که مایلند به آنها دست یابند را شفاف سازی کنند. اعضای تیم میتوانند پیشاپیش این تمارین را اجرا کرده یا برای کمک به دیگر اعضای تیم، از آنها استفاده کنند. اگر همه با تفکر "ماشین قرمز" سازگار شوند، سازمان سود زیادی کسب خواهد کرد. برای تغییر فرهنگ خود به شکلی مثبت، به همه یاد دهید که بر خواستههای خود تمرکز کنند، نه بر نگرانیها و ترسها. چنین تغییری بسیار انرژیبخش است .


 قسمت 19 از 35

بقیه قسمت ها: مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

در روزی بسیار نزدیک همه ما دستانمان از دنیا کوتاه خواهد شد و گدای چند صلوات از انسان های روی زمین می‌شویم، پس من هر شب برای بازدیدکنندگان سایتم صلوات میفرستم، یعنی برای تو که این متن را میخوانی، حال می‌شود تو هم برای من بفرستی؟ :)
جهت دریافت آخرین مطالب سایت در ایمیل خود ، در خبرنامه عضو شوید
۵ دیدگاه
  • avatar
   🌸
  • avatar
   لطف بزرگی ب خودت کردی :)
  • avatar
   بله :)
  • avatar
   پیگیری میکنم :))
ارسال نظر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید